Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

EU ska utvecklas mot en federation

En federation, förbundsstat eller politisk union är en sammanslutning av självbestämmande stater. Om EU blev en federation skulle det innebära att mer makt flyttas bort från medlemsländerna. Exempel på federationer är USA, Ryssland och Australien.