Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Elever på SFI ska kunna ansöka om SFI-bonus

"Sfi-bonus är en ersättning till vissa studerande inom svenska för invandrare (sfi). Det är kommunen som informerar, tar emot ansökningar och betalar ut sfi-bonus. Skolverket ersätter sen kommunernas kostnader genom statsbidrag." -Skolverket