Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Elbolagens möjligheter att teckna tillsvidareavtal ska begränsas

Tillsvidareavtal är dyrare än både rörliga och fasta avtal. En kund får ett tillsvidareavtal när det inte tecknats något annat avtal.