Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

det ska inrättas en "Forced Marriage Unit" inom Polismyndigheten

Enheten skulle ha som uppgift att hjälpa flickor och pojkar som riskerar att giftas bort mot sin vilja.