Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Datalagringsdirektivet ska upphävas

Datalagringsdirektivet är en lag som idag finns i Sverige och EU som innebär att all elektronisk kommunikation (t.ex sms, telefonsamtal, mail m.m) skall lagras i minst 6 månader.