Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Biståndet till andra länder ska minska

Bistånd är pengar som ges till andra länder i syfte att bland annat minska fattigdom, öka demokrati och hållbar utveckling. De som är biståndskritiska pekar på problem med korruption och maktmissbruk samt att biståndet i många fall förhindrar människor att ta tag i sina egna problem och själva lösa dem. De positiva menar att vi måste hjälpa till av moraliska och etiska skäl.