Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Barnkonvention ska förbli svensk lag

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och går igenom fyra huvudprinciper som alla barn ska ha rätt till.
http://unicef.se/barnkonventionen