Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Avtal för upphovsrätt ska kunna slutas för hela EU

Idag måste upphovsmän ofta sluta avtal med varje land om rättigheter. Förslaget syftar till att förenkla detta.