Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Asylsökande ska ha rätt att pröva sitt ärende i domstol

Förespråkarna anser att det nuvarande systemet inte fungerar på ett rättssäkert sätt utan är ren myndighetsutövning.