Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Arbetsmiljöverket ska få ökade resurser

Förespråkarna pekar på att arbetsmiljön blivit sämre i flera olika samhällssektorer enligt tillgänglig statistik. Resurserna för att vaka över arbetsmiljön har minskat samtidigt som uppgifterna blivit alltmer krävande och komplexa.