Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

A-kassan ska baseras på den arbetslöses inkomst

Detta kallas inkomstbortfallprincipen och innebär att en arbetslös person får ersättning baserad på sin inkomst istället för att alla får lika stor ersättning.