Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

3:12-reglerna ska tas bort

"3:12-reglerna kallas populärt de regler som reglerar beskattningen av ägare av fåmansföretag (ibland även kallat för familjeföretag) i Sverige. [...] Syftet med reglerna är att förhindra att inkomsterna för ägare av fåmansföretag, vilka härrör från ägarens arbetsinsatser (inkomst av tjänst), beskattas lindrigare som kapitalinkomst." Wikipedia