Vänsterpartiet

http://www.vansterpartiet.se

90-dagarsgaranti ska införas för unga ja
A-kassan ska bygga på inkomstbortfallsprincipen ja
A-kassan ska vara obligatorisk nej
Aborter ska tillåtas i hela EU ja
Alkoholmonopolet ska avskaffas nej
Alkoholskatten ska höjas ja
Alla gymnasieprogram ska leda till högskolebehörighet ja
Alla länder som uppfyller EU:s krav ska kunna bli medlemmar ja
Arbetslivserfarenhet ska kunna ge behörighet till högskola ja
Arbetslösa måste direkt söka jobb i hela landet nej
Asylsökande och papperslösa barn ska ha rätt till sjukvård på samma vilkor som svenska barn ja
Asylvisum ska kunna sökas på samtliga EU-ambassader ja
Azofärgämnen ska förbjudas ja
Barn och ungdomar under 19 år ska alltid få avgiftsfri primärvård ja
Barn till arbetslösa ska få bättre tillgång till fritidsverksamhet ja
Barn till arbetslösa ska få bättre tillgång till förskola ja
Barn under 18 år ska kunna ingå äktenskap nej
Barnbidraget ska höjas ja
Barnkonvention ska bli svensk lag ja
Begränsa antalet friskolor ja
Begränsa elbolagens möjligheter att teckna tillsvidareavtal ja
Bisfenol A ska förbjudas ja
CSN ska avvecklas nej
Datalagringsdirektivet ska upphävas ja
Den särskilda terroristlagstiftningen ska avskaffas ja
Det ska vara möjligt att läsa upp betyg på komvux ja
Det ska vara samma moms på e-böcker som på vanliga böcker ja
Det ska vara samma skatt på pension och lön ja
Drift och underhåll av Sveriges järnvägar ska återregleras ja
Elever på SFI ska kunna ansöka om SFI-bonus nej
Elever ska kunna stängas av temporärt från grundskolan nej
Estetiska ämnen ska vara obligatoriskt på gymnasiet ja
Ett tredje juridiskt kön ska införas ja
EU ska ha en gemensam asylpolitik nej
EU ska kunna tvinga medlemsländer att ta emot flyktingar nej
EU ska utvecklas mot en federation nej
EU ska verka för ett globalt klimatavtal ja
Fas 3 ska avskaffas ja
Fildelning av upphovsrättsskyddat material för privat bruk ska vara tillåtet ja
Finansiella transaktioner ska beskattas ja
FRA-lagen ska avvecklas ja
Friskolor ska få gå med vinst nej
Fritidspedagoger ska ges lärarlegitimation ja
Från vilken årskurs ska elever ha betyg? åk 9
Förbjud reklam som riktas till barn nej
Förbud för lärare att bära heltäckande slöja nej
Förmögenhetsskatten ska återinföras ja
Försittning ska få användas i skolor nej
Förskoleklass ska vara obligatorisk nej
Förskolor med konfessionell inriktning ska få vara kvar nej
Förstatliga skolan ja
Försvaret ska vara alliansfritt ja
Föräldrapenningen ska höjas ja
Hur lång ska utbildningen till fritidspedagog ska vara? 4 år
Hur lång ska utbildningen till förskolelärare ska vara? 4 år
Inför en gemensam koldioxidskatt i EU ja
Inför en gymnasiegaranti ja
Inför en samlad lag för allmän kommunikationshemlighet ja
Inför en skattereduktion för forskning och utveckling i små och medelstora företag. ja
Inför engångsskatt för de fyra storbankerna ja
Inför ett digitalt bibliotek för utlåning via internet ja
Inför ett femte jobbskatteavdrag ja
Inför förbud mot könsdiskriminerande reklam ja
Inför marknadshyror nej
Inkomstskatten ska höjas för höginkomsttagare ja
Ipred-lagen ska rivas upp ja
Kameraövervakning i skolor ska vara tillåten nej
Kostnader för tandvård ska ingå i samma högkostnadsskydd som sjukvård ja
Kostnadsfri frukost ska erbjudas i grundskolan ja
Kvinnor ska ha rätt till lagliga och säkra aborter ja
Kvotering ska kunna användas ja
Kärnkraften ska avvecklas ja
Kärnkraften ska byggas ut nej
Lag Om Valfrihetssystem inom äldrevården ska införas i alla kommuner nej
Lex Laval ska rivas upp ja
Licensjakt på varg ska vara tillåten nej
Lärare och förskollärare ska ha samma legitimation ja
Lärlingsanställning ska bli en ny anställningsform ja
Läxhjälp skall ingå i RUT-avdraget nej
Minska biståndet till andra länder nej
Moderskapspresumtion ska införas där en kvinna som är gift med en kvinna föder barn ja
Modersmålsundervisning ska vara en rättighet ja
Monarkin ska avskaffas ja
Nytillverkade bilar ska utrustas med alkolås ja
Obligatoriska drogtester i skolan ska tillåtas nej
Papperslösa flyktingbarn ska ha rätt till skolgång ja
Patienter ska ha rätt till dödshjälp ja
Polisutbildningen ska bli till en högskoleutbildning ja
Privatisera fler statliga företag nej
Religösa inslag i skolan ska vara tillåtet nej
Riksinternat ska jämställas med vanliga friskolor ja
ROT-avdraget ska avskaffas ja
Rut-avdraget ska avskaffas ja
Sexuella handlingar som inte bygger på samtycke ska vara olagliga ja
Skolk ska skrivas in i betyget nej
Skärpa straffen för brott riktade mot personer på grund av sexuell läggning eller könsidentitet ja
Statliga museer ska ha fri entré ja
Sterilisering ska vara ett krav för könsbyte nej
Straffet för grovt vapenbrott ska höjas ja
Studiebidraget ska höjas ja
Stupstocken i sjukförsäkringen ska tas bort ja
Sverige ska gå med i NATO nej
Sverige ska gå ur EU ja
Sverige ska införa euro som valuta nej
Sverige ska kunna sälja vapen till diktaturer nej
Sverige ska omförhandla sitt medlemskap i EU ja
Sverige ska verka för att dödsstraff ska avskaffas i hela världen ja
Sveriges bistånd ska uppgå till minst 1% av BNP ja
Taket i a-kassan ska höjas ja
Tandvård ska ingå i sjukförsäkringen ja
Tiggeri ska förbjudas nej
TV-avgiften ska betalas via skattesedeln nej
Tvångsvård ska förbjudas ja
Underhållsstödet ska höjas ja
Utbildning på universitet och högskola ska vara avgiftsfri för utomeuropeiska studenter ja
Vinster i välfärden ska vara tillåtet nej
Våldsbrott ska bestraffas hårdare nej
Vårdnadsbidraget ska avskaffas ja
Vårdnadsbidraget ska höjas nej
Värnplikten ska återinföras ja
Åldern för allmän förskola ska sänkas ja
Öka antal djurskyddskontroller ja

Skapad av Rasmus Haglund (2013-10-21)

Skicka in feedback