Sverigedemokraterna

http://www.sverigedemokraterna.se

A-kassan ska vara obligatorisk ja
Alkoholmonopolet ska avskaffas nej
Alkoholskatten ska höjas nej
Alla gymnasieprogram ska leda till högskolebehörighet nej
Arbetskraftsinvandringen ska vara behovsprövad ja
Arbetslösa måste direkt söka jobb i hela landet nej
Asylsökande och papperslösa barn ska ha rätt till sjukvård på samma vilkor som svenska barn nej
Asylvisum ska kunna sökas på samtliga EU-ambassader nej
Avskaffa instegsjobb ja
Azofärgämnen ska förbjudas ja
Barn under 18 år ska kunna ingå äktenskap nej
Barnkonvention ska bli svensk lag nej
Begränsa antalet friskolor ja
Bensinskatten ska höjas nej
Bensinskatten ska sänkas ja
Civilkuragelag ska införas ja
Det ska vara lättare att beviljas skuldsanering ja
Det ska vara olagligt att deltaga i träningsläger tillsammans med terrorgrupper ja
Drift och underhåll av Sveriges järnvägar ska återregleras ja
Elskatten ska sänkas ja
EU ska kunna tvinga medlemsländer att ta emot flyktingar nej
Fas 3 ska avskaffas ja
Fildelning av upphovsrättsskyddat material för privat bruk ska vara tillåtet nej
Friskolor ska få gå med vinst nej
Från vilken årskurs ska elever ha betyg? åk 4
Förbud för lärare att bära heltäckande slöja ja
Förskoleklass ska vara obligatorisk ja
Förstatliga skolan ja
Försvaret ska få mindre resurser nej
Försvaret ska vara alliansfritt ja
Gårdsförsäljning av alkohol ska vara tillåtet ja
Halalslakt ska vara förbjudet ja
Hela eller delar av Vattenfall ska privatiseras nej
Homosexuella och hetrosexuella par ska ha samma möjligheter att skaffa barn nej
Ickemedicinsk omskärelse av barn ska vara tillåtet nej
Import av varor där djur utsatts för lidande ska förbjudas ja
Inför en djurvälfärdsersättning ja
Inför ett femte jobbskatteavdrag nej
Inför förslaget om Landsbygdslyft ja
Inför krav i svenska språket för medborgarskap ja
Inför krav på kunskaper om svenska samhället för medborgarskap ja
Inför möjligheten till verkliga livstidsstraff ja
Inrätta en nationell djurskyddspolis ja
Invandringen ska minska ja
Ipred-lagen ska rivas upp ja
Kameraövervakning i skolor ska vara tillåten ja
Krav på att man ska ha varit bosatt i landet minst 10 år för medborgarskap ja
Kvinnor ska ha rätt till lagliga och säkra aborter ja
Kvotering ska kunna användas nej
Kärnkraften ska avvecklas nej
Kärnkraften ska byggas ut ja
Lex Laval ska rivas upp ja
Lärlingsanställning ska bli en ny anställningsform ja
Minska biståndet till andra länder ja
Modersmålsundervisning ska vara en rättighet nej
Monarkin ska avskaffas nej
Nolltolerans mot mobbing ja
Obedövad kastrering av smågrisar ska förbjudas ja
Papperslösa flyktingar ska ha rätt till betald vård nej
Papperslösa flyktingbarn ska ha rätt till skolgång nej
Personer som fått medborgarskap eller uppehållstillstånd på felaktiga grunder ska kunna få dessa indragna ja
Personer som jobbar deltid ska ha samma rätt till a-kassa som vid heltid ja
Polisen ska få använda brottsprovokation ja
Religösa inslag i skolan ska vara tillåtet ja
Skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer ska tillåtas ja
Skatten på pension ska sänkas ja
Skolk ska skrivas in i betyget ja
Skärp reglerna kring anhöriginvandring ja
Skärp straffet för djurplågeri ja
Skärp straffet för grova brott ja
Slopa preskriptionstid för grova brott ja
Straffet för grovt vapenbrott ska höjas ja
Straffet för hot mot politiker ska skärpas ja
Sverige ska gå med i NATO nej
Sverige ska gå ur EU ja
Sverige ska införa euro som valuta nej
Sverige ska omförhandla Schengenavtalet ja
Sverige ska omförhandla sitt medlemskap i EU ja
Sveriges bistånd ska uppgå till minst 1% av BNP nej
Sveriges utlandstrupper ska återkallas ja
Taket i a-kassan ska höjas ja
Tiggeri ska förbjudas ja
Tull och kustbevakning ska få ökade resurser ja
Turkiet ska tillåtas gå med i EU nej
Tvångsäktenskap ska förbjudas ja
Utbildning på universitet och högskola ska vara avgiftsfri för utomeuropeiska studenter nej
Vistelse i Sverige utan tillstånd ska vara ett brott ja
Våldsbrott ska bestraffas hårdare ja
Vårdnadsbidraget ska avskaffas nej
Vårdnadsbidraget ska höjas ja
Värnplikten ska återinföras ja
Åldersgränsen för starta-eget-bidrag ska sänkas ja
Öka antal djurskyddskontroller ja
Öka antalet platser inom yrkeshögskolan ja
Öka antalet trygghetsboenden ja

Skapad av Rasmus Haglund (2013-10-21)

Skicka in feedback