Socialdemokraterna

http://www.socialdemokraterna.se

90-dagarsgaranti ska införas för unga ja
90-dagarsgaranti ska införas för ungdomar i EU ja
A-kassan ska bygga på inkomstbortfallsprincipen ja
A-kassan ska skötas av facket ja
A-kassan ska vara obligatorisk nej
Aborter ska tillåtas i hela EU ja
Administrationen för lärare ska minska ja
Aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen ska tas bort ja
Alkoholmonopolet ska avskaffas nej
Alkoholskatten ska höjas ja
Alla elever ska ha tillgång till gratis läxhjälp ja
Alla gymnasieprogram ska leda till högskolebehörighet ja
Alla länder som uppfyller EU:s krav ska kunna bli medlemmar ja
Andra sjuklöneveckan ska betalas av staten ja
Arbetslivserfarenhet ska kunna ge behörighet till högskola ja
Arbetslösa måste direkt söka jobb i hela landet nej
Arbetsmiljöverket ska få ökade resurser ja
Asylsökande och papperslösa barn ska ha rätt till sjukvård på samma vilkor som svenska barn ja
Asylsökande ska ha rätt att pröva sitt ärende i domstol ja
Asylvisum ska kunna sökas på samtliga EU-ambassader nej
Avgiften till a-kassan ska sänkas ja
Avskaffa höga roamingavgifter i EU ja
Azofärgämnen ska förbjudas ja
Barn till arbetslösa ska få bättre tillgång till fritidsverksamhet nej
Barn till arbetslösa ska få bättre tillgång till förskola ja
Barn under 18 år ska kunna ingå äktenskap nej
Barnaga ska förbjudas i hela EU ja
Barnbidraget ska höjas ja
Barnkonvention ska bli svensk lag ja
Begränsa elbolagens möjligheter att teckna tillsvidareavtal ja
Bensinskatten ska höjas ja
Bensinskatten ska sänkas nej
Bisfenol A ska förbjudas ja
Brottsoffermyndigheten ska få mer resurser ja
Det ska vara lättare att beviljas skuldsanering ja
Det ska vara möjligt att läsa upp betyg på komvux ja
Det ska vara samma skatt på pension och lön ja
Drift och underhåll av Sveriges järnvägar ska återregleras ja
Ekobrottsmyndigheten ska få ökade resurser ja
Elever på SFI ska kunna ansöka om SFI-bonus nej
Elever ska kunna stängas av temporärt från grundskolan ja
Elitskolor ska tillåtas på högstadiet nej
EU ska få bestämma över snusets användning i enskilda länder nej
EU ska ha en gemensam asylpolitik ja
EU ska verka för ett globalt klimatavtal ja
Exportstödet till Svenska företag ska ökas ja
Fas 3 ska avskaffas ja
Fildelning av upphovsrättsskyddat material för privat bruk ska vara tillåtet nej
FRA-lagen ska avvecklas nej
Friskolor ska få gå med vinst ja
Friskolor ska ha rätt att sköta sina egna köer nej
Från vilken årskurs ska elever ha betyg? åk 6
Förbjud reklam som riktas till barn nej
Förbud för lärare att bära heltäckande slöja ja
Förlängd skolplikt för elever som inte når målen ja
Förmögenhetsskatten ska återinföras ja
Förskoleklass ska vara obligatorisk ja
Förskolor med konfessionell inriktning ska få vara kvar ja
Förstatliga skolan nej
Försvaret ska vara alliansfritt ja
Föräldrapenningen ska höjas ja
Gymnasiet ska vara obligatoriskt till 18 års ålder ja
Gårdsförsäljning av alkohol ska vara tillåtet nej
Hela eller delar av Vattenfall ska privatiseras nej
Hets mot folkgrupp ska omfatta även könsidentitet ja
Hur lång ska utbildningen till fritidspedagog ska vara? 3,5 år
Hur lång ska utbildningen till förskolelärare ska vara? 3,5 år
Höga nivåer av transfetter i livsmedel ska förbjudas ja
Idrottsföreningar ska få sänkta bidrag nej
Inför en byggbonus för studentbostäder och små lägenheter ja
Inför en djurvälfärdsersättning ja
Inför en könsneutral föräldraskapspresumtion ja
Inför en sommartermin i högskolan ja
Inför ett femte jobbskatteavdrag ja
Inför ett gemensamt pantsystem i EU ja
Inför ett stimulansbidrag för musik- och kulturskolor ja
Inför ett utbildningskontrakt ja
Inför extratjänster ja
Inför marknadshyror nej
Inför yrkesintroduktionsjobb ja
Inrätta en europeisk integritetsombudsman ja
Integrera den nordiska och den europeiska elmarknaden nej
Invandringen ska minska nej
Ipred-lagen ska rivas upp nej
Kvinnor ska ha rätt till lagliga och säkra aborter ja
Kvotering ska kunna användas ja
Kärnkraften ska avvecklas ja
Kärnkraften ska byggas ut nej
Lex Laval ska rivas upp ja
Lärare och förskollärare ska ha samma legitimation nej
Minska biståndet till andra länder nej
Minska det administrativa arbetet för läkare och sjuksköterskor ja
Moderskapspresumtion ska införas där en kvinna som är gift med en kvinna föder barn ja
Modersmålsundervisning ska vara en rättighet ja
Monarkin ska avskaffas ja
Nationella prov ska rättas av en annan skola eller centralt ja
Normalarbetstiden ska sänkas nej
Nytillverkade bilar ska utrustas med alkolås ja
Obedövad kastrering av smågrisar ska förbjudas ja
Obligatoriska drogtester i skolan ska tillåtas nej
Papperslösa flyktingar ska ha rätt till betald vård ja
Papperslösa flyktingbarn ska ha rätt till skolgång ja
Patienter ska ha rätt till dödshjälp nej
Polisens resurser ska öka ja
Polisutbildningen ska bli till en högskoleutbildning ja
Reglera vilka idrottsevenemang som ska få sändas fritt i hela landet ja
Religösa inslag i skolan ska vara tillåtet ja
Riksinternat ska jämställas med vanliga friskolor ja
ROT-avdraget ska avskaffas nej
Rut-avdraget ska avskaffas nej
Rätten att vidta fackliga åtgärder över gränserna ska vara en rättighet i EU ja
Scenkonstallianserna ska få ökat anslag ja
SJ ska ha ensamrätten till all nationell tågtrafik nej
Skapa en europeisk åklagarmyndighet nej
Skapa ett europeiskt FBI ja
Skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer ska tillåtas nej
Skatten på pension ska sänkas ja
Skolk ska skrivas in i betyget nej
Skärp reglerna kring anhöriginvandring nej
Staten ska ansvara för Sveriges kyrkor ja
Statliga museer ska ha fri entré ja
Sterilisering ska vara ett krav för könsbyte nej
Straffet för grovt vapenbrott ska höjas ja
Straffet för hot mot politiker ska skärpas nej
Studiebidraget ska höjas ja
Stupstocken i sjukförsäkringen ska tas bort ja
Svenska löner och villkor gälla för alla som arbetar i Sverige ja
Sverige ska delta i fredsbevarande operationer ja
Sverige ska delta i NATO:s snabbinsatsstyrkor ja
Sverige ska gå med i NATO nej
Sverige ska kunna sälja vapen till diktaturer nej
Sveriges bistånd ska uppgå till minst 1% av BNP ja
Sänk bolagsskatten ja
Taket i a-kassan ska höjas ja
Tiggeri ska förbjudas nej
Underhållsstödet ska höjas ja
Utländska studenter ska kunna söka arbetstillstånd efter examen ja
Vetorätten i FN för de permanenta medlemmarna ska tas bort ja
Vårdnadsbidraget ska avskaffas ja
Vårdnadsbidraget ska höjas nej
Åldern för allmän förskola ska sänkas ja
Åldersgränsen för starta-eget-bidrag ska sänkas ja

Skapad av Rasmus Haglund (2013-10-21) , senast uppdaterad av Rasmus Haglund (2014-02-02)

Skicka in feedback