Piratpartiet

http://www.piratpartiet.se

Alla ska kunna resa med kollektivtrafik anonymt ja
Anonymitet ska vara en grundläggande rättighet ja
Asylsökande och papperslösa barn ska ha rätt till sjukvård på samma vilkor som svenska barn ja
Asylvisum ska kunna sökas på samtliga EU-ambassader ja
Avgiften för utgivarbevis ska avskaffas ja
Barn under 18 år ska kunna ingå äktenskap nej
Barnaga ska förbjudas i hela EU ja
Barnkonvention ska bli svensk lag ja
Biblioteksersättningen ska gälla även e-böcker ja
Brevhemligheten ska gälla även i den digitala världen ja
Budbärarimmunitet ska gälla på internet ja
Datalagringsdirektivet ska upphävas ja
Den särskilda terroristlagstiftningen ska avskaffas ja
Det ska vara lagligt att kringgå kopieringsskydd ja
Det ska vara tillåtet att övervaka anställdas privata elektroniska kommunikation nej
Elever ska vara fri att själv välja sin klädsel i skolan ja
Ett system ska införas som anonymiserar ansökningar till jobb för att motverka diskriminering ja
EU ska få bestämma över snusets användning i enskilda länder nej
EU ska fördela mer makt till folkvalda representanter ja
EU-parlamentsledamöters röster ska redovisas öppet ja
Fildelning av upphovsrättsskyddat material för privat bruk ska vara tillåtet ja
Flyktingar som riskerar att förföljas på grund av sexuell läggning eller könsidentitet ska ha rätt till asyl ja
FRA-lagen ska avvecklas ja
Fyraprocentspärren i valet till Europaparlamentet ska avskaffas ja
Hets mot folkgrupp ska omfatta även könsidentitet ja
Homosexuella och hetrosexuella par ska ha samma möjligheter att skaffa barn ja
Hur lång tid ska handläggningen av uppehållstillstånd maximalt ta? 12 mån
Ickemedicinsk omskärelse av barn ska vara tillåtet nej
INDECT ska läggas ner ja
Inför en könsneutral föräldraskapspresumtion ja
Inför en medborgarlön ja
Inför ett digitalt bibliotek för utlåning via internet ja
Inrätta en författningsdomstol ja
Ipred-lagen ska rivas upp ja
Kameraövervakning i skolor ska vara tillåten nej
Kameror för att övervaka personalen på arbetsplatser ska vara tillåten nej
LAS ska vara lika för timanställda och månadsanställda ja
Läromedel som skolor köper in ska ha öppna licenser ja
Löften om anonymitet för forskningsobjekt ska väga tyngre än offentlighetsprincipen ja
Meddelarfriheten ska gälla alla medier ja
Medicinpatent ska avskaffas ja
Moderskapspresumtion ska införas där en kvinna som är gift med en kvinna föder barn ja
Monarkin ska avskaffas ja
Obligatoriska drogtester i skolan ska tillåtas nej
Offentlighetsprincipen ska stärkas ja
Offentlighetsprincipen ska även gälla företag vars verksamhet betalas med skattemedel ja
Papperslösa flyktingar ska ha rätt till betald vård ja
Pelare 1 ska avskaffas ja
Persontransportbolag ska kunna begära personuppgifter för inrikes resor nej
Polisen ska få använda brottsprovokation nej
Prover från biobanker ska få lämnas ut till rättsväsendet nej
Psykoterapeuter, kuratorer, psykologer och skolsköterskor i skolan ska få obligatorisk utbildning i HBTQ-frågor ja
Registrerade partnerskap och samkönade äktenskap ska erkännas i hela EU ja
Rösträttsåldern ska sänkas ja
Skattebetalarna ska finansiera utveckling av nya läkemedel ja
Skolk ska skrivas in i betyget nej
Skolor ska få avlyssna elevers privata kommunikation nej
Skolorna ska ha gå över helt till öppen mjukvara ja
Småföretag ska få lagskydd mot rättsprocesser som rör immaterialrätt ja
Socialbidraget för barnfamiljer ska täcka kostnader för dator och internet ja
Sommartid och vintertid ska avskaffas på EU-nivå ja
Spärren för att ett parti ska komma in i riksdagen ska vara på 2% ja
Sterilisering ska vara ett krav för könsbyte nej
Sverige ska delta i fredsbevarande operationer ja
Sverige ska gå ur EU nej
Sverige ska införa euro som valuta nej
Sverige ska kunna sälja vapen till diktaturer nej
Sverige ska verka för att alla rika länder hjälps åt att ta emot flyktingar ja
Sänk personvalsspärren ja
TV-avgiften ska betalas via skattesedeln ja
Utbildning på universitet och högskola ska vara avgiftsfri för utomeuropeiska studenter ja
Utländska studenter ska kunna söka arbetstillstånd efter examen ja
Varumärkesskydd ska bara accepteras så länge det fungerar som konsumentskydd ja
Whistleblowers ska skyddas ja
Öka andelen utjämningsmandat ja

Skapad av Rasmus Haglund (2013-10-21)

Skicka in feedback