Moderaterna

http://www.moderat.se

A-kassan ska vara obligatorisk nej
Administrationen för lärare ska minska ja
Akademiska hus ska få bygga och förvalta studentbostäder ja
Alkoholskatten ska höjas ja
Alla elever ska ha tillgång till gratis läxhjälp ja
Alla gymnasieprogram ska leda till högskolebehörighet nej
Andra sjuklöneveckan ska betalas av staten nej
Arrangörer av evenemang ska ersätta polisen för bevakning nej
Asylsökande och papperslösa barn ska ha rätt till sjukvård på samma vilkor som svenska barn ja
Asylsökande ska ha rätt att pröva sitt ärende i domstol ja
Asylvisum ska kunna sökas på samtliga EU-ambassader nej
Avgiften till a-kassan ska sänkas ja
Avskaffa instegsjobb nej
Barn till arbetslösa ska få bättre tillgång till fritidsverksamhet nej
Barn till arbetslösa ska få bättre tillgång till förskola nej
Barn under 18 år ska kunna ingå äktenskap nej
Barnkonvention ska bli svensk lag nej
Bensinskatten ska höjas nej
Bisfenol A ska förbjudas nej
Civilkuragelag ska införas ja
CSN ska avvecklas ja
Det ska vara möjligt att läsa upp betyg på komvux nej
Drift och underhåll av Sveriges järnvägar ska återregleras nej
Elever på SFI ska kunna ansöka om SFI-bonus ja
Elever ska kunna stängas av temporärt från grundskolan ja
Elitklubbar ska vara ansvariga för säkerheten vid sina evenemang nej
Estetiska ämnen ska vara obligatoriskt på gymnasiet nej
EU ska ha en gemensam asylpolitik ja
EU ska utvecklas mot en federation ja
EU ska verka för ett globalt klimatavtal ja
Fildelning av upphovsrättsskyddat material för privat bruk ska vara tillåtet nej
Finansiella transaktioner ska beskattas nej
FRA-lagen ska avvecklas nej
Fribeloppet ska avskaffas ja
Friskolor ska få gå med vinst ja
Från vilken årskurs ska elever ha betyg? åk 6
Förbud för lärare att bära heltäckande slöja ja
Förlängd skolplikt för elever som inte når målen ja
Försittning ska få användas i skolor ja
Förskoleklass ska vara obligatorisk ja
Förskolor med konfessionell inriktning ska få vara kvar ja
Förstatliga skolan nej
Försvaret ska få mindre resurser nej
Försörjningskravet på invandrare för att tillåta anhöriginvandring ska skärpas ja
Gårdsförsäljning av alkohol ska vara tillåtet ja
Hindra ytterligare EU-skatter ja
Hur lång ska utbildningen till fritidspedagog ska vara? 3 år
Hur lång ska utbildningen till förskolelärare ska vara? 3,5 år
Inför en medborgarlön nej
Inför ett femte jobbskatteavdrag nej
Inför krav i svenska språket för medborgarskap ja
Inför marknadshyror nej
Inför produktionsstöd till byggbolag nej
Invandringen ska minska nej
Ipred-lagen ska rivas upp nej
Kvinnor ska ha rätt till lagliga och säkra aborter ja
Kvotering ska kunna användas nej
Kärnkraften ska avvecklas nej
Kärnkraften ska byggas ut ja
Lag Om Valfrihetssystem inom äldrevården ska införas i alla kommuner nej
Lex Laval ska rivas upp nej
Lärare och förskollärare ska ha samma legitimation nej
Lärlingsanställning ska bli en ny anställningsform ja
Meddelarskyddet ska gälla friskolor och privat omsorg ja
Miljö- och landsbygdsstödet ska minskas ja
Minimiskatten för alkohol ska höjas i EU nej
Minska direktstödet till lantbrukare ja
Monarkin ska avskaffas nej
Nationella prov ska rättas av en annan skola eller centralt ja
Nolltolerans mot mobbing ja
Nytillverkade bilar ska utrustas med alkolås ja
Obligatoriska drogtester i skolan ska tillåtas ja
Papperslösa flyktingar ska ha rätt till betald vård ja
Papperslösa flyktingbarn ska ha rätt till skolgång ja
Patienter ska ha rätt till dödshjälp nej
Polisen ska få använda brottsprovokation ja
Rattfyllerister ska få hårdare straff ja
Registrerade partnerskap och samkönade äktenskap ska erkännas i hela EU ja
ROT-avdraget ska avskaffas nej
Rut-avdraget ska avskaffas nej
Sexköpslagen ska avskaffas nej
Skapa en europeisk åklagarmyndighet nej
Skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer ska tillåtas ja
Skatten på pension ska sänkas ja
Skilj på tidpunkten för riksdagsval samt kommun- och landstingsval ja
Skärp reglerna kring anhöriginvandring ja
Sterilisering ska vara ett krav för könsbyte nej
Straffet för grovt vapenbrott ska höjas ja
Straffet för hot mot politiker ska skärpas nej
Straffet för penningtvätt ska skärpas ja
Sverige ska delta i fredsbevarande operationer ja
Sverige ska delta i NATO:s snabbinsatsstyrkor ja
Sverige ska gå med i europluspakten ja
Sverige ska gå ur EU nej
Sverige ska införa euro som valuta nej
Sänk bolagsskatten ja
Sänk personvalsspärren ja
Tiggeri ska förbjudas nej
TV-avgiften ska betalas via skattesedeln ja
Tvångsäktenskap ska förbjudas ja
Underlätta för enskilda personer att leverera egenproducerade el ja
Vinster i välfärden ska vara tillåtet ja
Vårdnadsbidraget ska avskaffas nej
Whistleblowers ska skyddas ja
Åldern för allmän förskola ska sänkas nej
Åldersgränsen för starta-eget-bidrag ska sänkas ja

Skapad av Rasmus Haglund (2013-10-21)

Skicka in feedback