Miljöpartiet

http://www.mp.se

A-kassan ska skötas av facket nej
A-kassan ska vara obligatorisk ja
Aborter ska tillåtas i hela EU ja
Administrationen för lärare ska minska ja
Alkoholskatten ska höjas ja
Alla gymnasieprogram ska leda till högskolebehörighet ja
Andra sjuklöneveckan ska betalas av staten ja
Anonymitet ska vara en grundläggande rättighet ja
Arbetsgivaravgiften ska sänkas ja
Arbetslivserfarenhet ska kunna ge behörighet till högskola ja
Arbetslösa måste direkt söka jobb i hela landet nej
Asylsökande och papperslösa barn ska ha rätt till sjukvård på samma vilkor som svenska barn ja
Asylvisum ska kunna sökas på samtliga EU-ambassader ja
Azofärgämnen ska förbjudas ja
Barn till arbetslösa ska få bättre tillgång till fritidsverksamhet nej
Barn till arbetslösa ska få bättre tillgång till förskola nej
Barn under 18 år ska kunna ingå äktenskap nej
Barnaga ska förbjudas i hela EU ja
Barnkonvention ska bli svensk lag ja
Begränsa elbolagens möjligheter att teckna tillsvidareavtal ja
Bensinskatten ska höjas ja
Bensinskatten ska sänkas nej
Bisfenol A ska förbjudas ja
Datalagringsdirektivet ska upphävas ja
Det ska vara möjligt att läsa upp betyg på komvux ja
Det ska vara samma skatt på pension och lön ja
Drift och underhåll av Sveriges järnvägar ska återregleras ja
Elever på SFI ska kunna ansöka om SFI-bonus nej
Elever ska kunna stängas av temporärt från grundskolan ja
Estetiska ämnen ska vara obligatoriskt på gymnasiet ja
Ett tredje juridiskt kön ska införas ja
EU ska få bestämma över snusets användning i enskilda länder nej
EU ska förhindra import av olagligt avverkat timmer ja
EU ska kunna tvinga medlemsländer att ta emot flyktingar ja
EU ska utvecklas mot en federation nej
EU ska verka för ett globalt klimatavtal ja
EU:s handelshinder mot fattiga länder ska avskaffas ja
EU:s jordbruksbudget ska minskas ja
EU:s makt över medlemsländerna ska minska ja
Fas 3 ska avskaffas ja
Fildelning av upphovsrättsskyddat material för privat bruk ska vara tillåtet ja
Finansiella transaktioner ska beskattas ja
Flyktingar som riskerar att förföljas på grund av sexuell läggning eller könsidentitet ska ha rätt till asyl ja
FRA-lagen ska avvecklas ja
Friskolor ska få gå med vinst ja
Från vilken årskurs ska elever ha betyg? inga betyg
Förbjud reklam som riktas till barn ja
Förbud för lärare att bära heltäckande slöja nej
Förmögenhetsskatten ska återinföras ja
Försittning ska få användas i skolor nej
Förskoleklass ska vara obligatorisk nej
Förskolor med konfessionell inriktning ska få vara kvar ja
Förstatliga skolan nej
Försvaret ska få mindre resurser ja
Försvaret ska vara alliansfritt ja
Försörjningskravet på invandrare för att tillåta anhöriginvandring ska skärpas nej
Gårdsförsäljning av alkohol ska vara tillåtet nej
Halalslakt ska vara förbjudet ja
Hets mot folkgrupp ska omfatta även könsidentitet ja
Hur lång ska utbildningen till fritidspedagog ska vara? 3,5 år
Hur lång ska utbildningen till förskolelärare ska vara? 3,5 år
Höga nivåer av transfetter i livsmedel ska förbjudas ja
Inför en gemensam koldioxidskatt i EU ja
Inför en könsneutral föräldraskapspresumtion ja
Inför ett femte jobbskatteavdrag ja
Internationella kvinnodagen ska bli en helgdag ja
Invandringen ska minska nej
Ipred-lagen ska rivas upp ja
Kvinnor ska ha rätt till lagliga och säkra aborter ja
Kvotering ska kunna användas ja
Kärnkraften ska avvecklas ja
Kärnkraften ska byggas ut nej
Lex Laval ska rivas upp ja
Lägstanivån i arbetslöshetsförsäkringen ska höjas ja
Lärare och förskollärare ska ha samma legitimation ja
Meddelarskyddet ska gälla friskolor och privat omsorg ja
Minimiskatten för alkohol ska höjas i EU ja
Moderskapspresumtion ska införas där en kvinna som är gift med en kvinna föder barn ja
Modersmålsundervisning ska vara en rättighet ja
Monarkin ska avskaffas ja
Nationella prov ska rättas av en annan skola eller centralt nej
Normalarbetstiden ska sänkas ja
Nytillverkade bilar ska utrustas med alkolås ja
Obligatoriska drogtester i skolan ska tillåtas nej
Offentlighetsprincipen ska stärkas ja
Papperslösa flyktingar ska ha rätt till betald vård ja
Papperslösa flyktingbarn ska ha rätt till skolgång ja
Patienter ska ha rätt till dödshjälp nej
Polisen ska få använda brottsprovokation nej
ROT-avdraget ska avskaffas nej
Rut-avdraget ska avskaffas nej
Rösträttsåldern ska sänkas ja
Sexuella handlingar som inte bygger på samtycke ska vara olagliga ja
SJ ska ha ensamrätten till all nationell tågtrafik ja
Skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer ska tillåtas nej
Skolk ska skrivas in i betyget nej
Skärp reglerna kring anhöriginvandring nej
Sterilisering ska vara ett krav för könsbyte nej
Straffet för hot mot politiker ska skärpas ja
Stupstocken i sjukförsäkringen ska tas bort ja
Sverige ska delta i fredsbevarande operationer ja
Sverige ska få ett permanent undantag från att införa euron ja
Sverige ska gå med i NATO nej
Sverige ska gå ur EU nej
Sverige ska införa euro som valuta nej
Sverige ska kunna sälja vapen till diktaturer nej
Sverige ska verka för att dödsstraff ska avskaffas i hela världen ja
Sveriges bistånd ska uppgå till minst 1% av BNP ja
Tiggeri ska förbjudas nej
Utbildning på universitet och högskola ska vara avgiftsfri för utomeuropeiska studenter ja
Vinster i välfärden ska vara tillåtet nej
Vårdnadsbidraget ska avskaffas ja
Vårdnadsbidraget ska höjas nej
Värnplikten ska återinföras nej
Whistleblowers ska skyddas ja
Åldern för allmän förskola ska sänkas nej
Öka antal djurskyddskontroller ja
Överfiske ska vara olagligt ja

Skapad av Rasmus Haglund (2013-10-21)

Skicka in feedback