Kristdemokraterna

http://www.kristdemokraterna.se

A-kassan ska vara obligatorisk ja
Alkoholmonopolet ska avskaffas nej
Alkoholskatten ska höjas ja
Alla gymnasieprogram ska leda till högskolebehörighet nej
Andra sjuklöneveckan ska betalas av staten ja
Arbetsförmedlingen ska ägna sig åt jobbförmedling nej
Arbetsgivaravgiften ska sänkas ja
Arbetskraftsinvandringen ska vara behovsprövad nej
Asylsökande och papperslösa barn ska ha rätt till sjukvård på samma vilkor som svenska barn ja
Asylvisum ska kunna sökas på samtliga EU-ambassader ja
Barn till arbetslösa ska få bättre tillgång till fritidsverksamhet nej
Barn till arbetslösa ska få bättre tillgång till förskola nej
Barn under 18 år ska kunna ingå äktenskap nej
Barnaga ska förbjudas i hela EU ja
Barnkonvention ska bli svensk lag ja
Bensinskatten ska höjas nej
Bisfenol A ska förbjudas ja
Civilkuragelag ska införas ja
CSN ska avvecklas nej
Det ska vara möjligt att läsa upp betyg på komvux nej
Det ska vara samma skatt på pension och lön ja
Drift och underhåll av Sveriges järnvägar ska återregleras nej
Elever på SFI ska kunna ansöka om SFI-bonus ja
Elever ska kunna stängas av temporärt från grundskolan ja
Estetiska ämnen ska vara obligatoriskt på gymnasiet nej
EU ska kunna tvinga medlemsländer att ta emot flyktingar ja
EU ska utvecklas mot en federation nej
Fildelning av upphovsrättsskyddat material för privat bruk ska vara tillåtet nej
Finansiella transaktioner ska beskattas nej
Flyktingar som riskerar att förföljas på grund av sexuell läggning eller könsidentitet ska ha rätt till asyl ja
FRA-lagen ska avvecklas nej
Fribeloppet ska avskaffas ja
Friskolor ska få gå med vinst ja
Från vilken årskurs ska elever ha betyg? åk 6
Förlängd skolplikt för elever som inte når målen ja
Förmögenhetsskatten ska återinföras nej
Försittning ska få användas i skolor ja
Förskoleklass ska vara obligatorisk nej
Förskolor med konfessionell inriktning ska få vara kvar ja
Förstatliga skolan nej
Försörjningskravet på invandrare för att tillåta anhöriginvandring ska skärpas nej
Föräldrapenningen ska höjas ja
Gårdsförsäljning av alkohol ska vara tillåtet nej
Homosexuella och hetrosexuella par ska ha samma möjligheter att skaffa barn nej
Hur lång ska utbildningen till fritidspedagog ska vara? 3 år
Hur lång ska utbildningen till förskolelärare ska vara? 3,5 år
Höga nivåer av transfetter i livsmedel ska förbjudas ja
Ickemedicinsk omskärelse av barn ska vara tillåtet ja
Inför en djurvälfärdsersättning ja
Inför ett femte jobbskatteavdrag nej
Inför ett gemensamt pantsystem i EU ja
Inför parboendegaranti ja
Inrätta en författningsdomstol ja
Invandringen ska minska nej
Kvinnor ska ha rätt till lagliga och säkra aborter ja
Kvotering ska kunna användas nej
Kärnkraften ska avvecklas nej
Lärlingsanställning ska bli en ny anställningsform ja
Minimiskatten för alkohol ska höjas i EU ja
Modersmålsundervisning ska vara en rättighet ja
Monarkin ska avskaffas nej
Normalarbetstiden ska sänkas nej
Nytillverkade bilar ska utrustas med alkolås ja
Obligatoriska drogtester i skolan ska tillåtas ja
Papperslösa flyktingar ska ha rätt till betald vård ja
Patienter ska ha rätt till dödshjälp nej
Privatisera fler statliga företag ja
Rattfyllerister ska få hårdare straff ja
ROT-avdraget ska avskaffas nej
Rösträttsåldern ska sänkas nej
Sexköpslagen ska avskaffas nej
Sexuella handlingar som inte bygger på samtycke ska vara olagliga ja
Skapa ett europeiskt FBI ja
Skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer ska tillåtas ja
Skatten på pension ska sänkas ja
Sterilisering ska vara ett krav för könsbyte nej
Straffet för penningtvätt ska skärpas ja
Sverige ska gå med i NATO nej
Sverige ska gå ur EU nej
Sverige ska införa euro som valuta nej
Sverige ska kunna sälja vapen till diktaturer nej
Sveriges bistånd ska uppgå till minst 1% av BNP ja
Taket i a-kassan ska höjas ja
Tiggeri ska förbjudas nej
TV-avgiften ska betalas via skattesedeln ja
Vetorätten i FN för de permanenta medlemmarna ska tas bort ja
Vårdnadsbidraget ska avskaffas nej
Värnplikten ska återinföras nej
Åldern för allmän förskola ska sänkas nej
Åldersgränsen för starta-eget-bidrag ska sänkas ja

Skapad av Rasmus Haglund (2013-10-21)

Skicka in feedback