Folkpartiet

http://www.folkpartiet.se

A-kassan ska bygga på inkomstbortfallsprincipen ja
A-kassan ska vara obligatorisk ja
Aborter ska tillåtas i hela EU nej
Administrationen för lärare ska minska ja
Alkoholmonopolet ska avskaffas nej
Alkoholskatten ska höjas ja
Alla elever ska ha tillgång till gratis läxhjälp nej
Alla gymnasieprogram ska leda till högskolebehörighet nej
Alla länder som uppfyller EU:s krav ska kunna bli medlemmar ja
Andra sjuklöneveckan ska betalas av staten ja
Arbetsgivaravgiften ska sänkas ja
Arbetslivserfarenhet ska kunna ge behörighet till högskola nej
Arrangörer av evenemang ska ersätta polisen för bevakning nej
Asylsökande och papperslösa barn ska ha rätt till sjukvård på samma vilkor som svenska barn ja
Asylvisum ska kunna sökas på samtliga EU-ambassader ja
Avskaffa höga roamingavgifter i EU ja
Barn ska kunna befrias från skolplikt på grund av religösa skäl nej
Barn till arbetslösa ska få bättre tillgång till fritidsverksamhet nej
Barn till arbetslösa ska få bättre tillgång till förskola ja
Barn under 18 år ska kunna ingå äktenskap nej
Barnaga ska förbjudas i hela EU ja
Barnkonvention ska bli svensk lag ja
Bensinskatten ska höjas nej
Bensinskatten ska sänkas nej
Bisfenol A ska förbjudas ja
Det ska vara möjligt att läsa upp betyg på komvux nej
Drift och underhåll av Sveriges järnvägar ska återregleras nej
Elever på SFI ska kunna ansöka om SFI-bonus ja
Elever ska kunna stängas av temporärt från grundskolan ja
Elitklubbar ska vara ansvariga för säkerheten vid sina evenemang ja
Elitskolor ska tillåtas på högstadiet ja
Estetiska ämnen ska vara obligatoriskt på gymnasiet nej
EU ska ha en gemensam asylpolitik ja
EU ska ha en plats i FN:s säkerhetsråd ja
EU ska utvecklas mot en federation ja
EU ska verka för ett globalt klimatavtal ja
EU:s export- och marknadsstöd till jordbruket ska avskaffas ja
EU:s exportavdrag för levande djur ska avskaffas ja
EU:s fiskeavtal med utvecklingsländer ska avskaffas ja
EU:s gemensamma jordbrukspolitik ska avregleras ja
Exportstödet till Svenska företag ska ökas nej
Fildelning av upphovsrättsskyddat material för privat bruk ska vara tillåtet nej
Finansiella transaktioner ska beskattas nej
FRA-lagen ska avvecklas nej
Fribeloppet ska avskaffas ja
Friskolor ska få gå med vinst ja
Från vilken årskurs ska elever ha betyg? åk 4
Förbud för lärare att bära heltäckande slöja ja
Förmögenhetsskatten ska återinföras nej
Försittning ska få användas i skolor ja
Förskoleklass ska vara obligatorisk ja
Förskolor med konfessionell inriktning ska få vara kvar ja
Förstatliga skolan ja
Försvaret ska vara alliansfritt nej
Gårdsförsäljning av alkohol ska vara tillåtet nej
Hela eller delar av Vattenfall ska privatiseras ja
Hur lång ska utbildningen till fritidspedagog ska vara? 3 år
Hur lång ska utbildningen till förskolelärare ska vara? 3,5 år
Ickemedicinsk omskärelse av barn ska vara tillåtet ja
Inför en gemensam koldioxidskatt i EU ja
Inför en gemensam konsumentlagstiftning i EU ja
Inför en könsneutral föräldraskapspresumtion ja
Inför ett femte jobbskatteavdrag nej
Inför krav i svenska språket för medborgarskap ja
Inför marknadshyror nej
Inför produktionsstöd till byggbolag nej
Inrätta en författningsdomstol ja
Integrera den nordiska och den europeiska elmarknaden ja
Kvinnor ska ha rätt till lagliga och säkra aborter ja
Kärnkraften ska avvecklas nej
Kärnkraften ska byggas ut ja
Lag Om Valfrihetssystem inom äldrevården ska införas i alla kommuner ja
Lärare och förskollärare ska ha samma legitimation nej
Lärarnas löner ska kunna skilja sig mer ja
Lärlingsanställning ska bli en ny anställningsform ja
Meddelarskyddet ska gälla friskolor och privat omsorg ja
Miljö- och landsbygdsstödet ska minskas ja
Minska direktstödet till lantbrukare ja
Modersmålsundervisning ska vara en rättighet ja
Monarkin ska avskaffas nej
Nytillverkade bilar ska utrustas med alkolås ja
Obligatoriska drogtester i skolan ska tillåtas ja
Papperslösa flyktingar ska ha rätt till betald vård ja
Papperslösa flyktingbarn ska ha rätt till skolgång ja
Patienter ska ha rätt till dödshjälp nej
Pelare 1 ska avskaffas ja
Polisutbildningen ska bli till en högskoleutbildning nej
Privatisera fler statliga företag ja
Rattfyllerister ska få hårdare straff ja
Registrerade partnerskap och samkönade äktenskap ska erkännas i hela EU ja
Religösa inslag i skolan ska vara tillåtet ja
Riksinternat ska jämställas med vanliga friskolor ja
ROT-avdraget ska avskaffas nej
Rut-avdraget ska avskaffas nej
Sexköpslagen ska avskaffas nej
Sexuella handlingar som inte bygger på samtycke ska vara olagliga ja
Skapa en europeisk åklagarmyndighet ja
Skapa ett europeiskt FBI ja
Skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer ska tillåtas ja
Skatten på pension ska sänkas ja
Skilj på tidpunkten för riksdagsval samt kommun- och landstingsval ja
Skolk ska skrivas in i betyget ja
Skärp reglerna kring anhöriginvandring ja
Skärp straffet för djurplågeri ja
Socialbidraget för barnfamiljer ska täcka kostnader för dator och internet ja
Statliga museer ska ha fri entré ja
Sterilisering ska vara ett krav för könsbyte nej
Straffet för hot mot politiker ska skärpas ja
Straffet för penningtvätt ska skärpas ja
Sverige ska delta i NATO:s snabbinsatsstyrkor ja
Sverige ska gå med i europluspakten ja
Sverige ska gå med i NATO ja
Sverige ska gå ur EU nej
Sverige ska införa euro som valuta ja
Sverige ska kunna sälja vapen till diktaturer nej
Sverige ska verka för att dödsstraff ska avskaffas i hela världen ja
Sverige ska verka för bindande utsläppskrav på personbilar i EU ja
Sveriges bistånd ska uppgå till minst 1% av BNP ja
Sänk personvalsspärren ja
Ta bort alla gränshinder mot omvärlden ja
Taket i a-kassan ska höjas ja
Tiggeri ska förbjudas nej
Turkiet ska tillåtas gå med i EU ja
Tvångsäktenskap ska förbjudas ja
Underhållsstödet ska höjas ja
Vinster i välfärden ska vara tillåtet ja
Vårdnadsbidraget ska avskaffas ja
Vårdnadsbidraget ska höjas nej
Värnplikten ska återinföras ja
Åldern för allmän förskola ska sänkas nej

Skapad av Rasmus Haglund (2013-10-21)

Skicka in feedback