Centerpartiet

http://www.centerpartiet.se

3:12-reglerna ska tas bort ja
A-kassan ska vara obligatorisk ja
Aborter ska tillåtas i hela EU ja
Alkoholmonopolet ska avskaffas nej
Alkoholskatten ska höjas nej
Alla gymnasieprogram ska leda till högskolebehörighet nej
Alla länder som uppfyller EU:s krav ska kunna bli medlemmar ja
Andra sjuklöneveckan ska betalas av staten ja
Anonymitet ska vara en grundläggande rättighet ja
Arbetsgivaravgiften ska sänkas ja
Arbetslösa måste direkt söka jobb i hela landet nej
Arealstödet per hektar ska vara samma inom hela EU ja
Asylsökande och papperslösa barn ska ha rätt till sjukvård på samma vilkor som svenska barn ja
Asylsökande ska ha rätt att pröva sitt ärende i domstol ja
Asylvisum ska kunna sökas på samtliga EU-ambassader ja
Avskaffa instegsjobb nej
Azofärgämnen ska förbjudas nej
Barn till arbetslösa ska få bättre tillgång till fritidsverksamhet nej
Barn till arbetslösa ska få bättre tillgång till förskola nej
Barn under 18 år ska kunna ingå äktenskap nej
Barnkonvention ska bli svensk lag nej
Begränsa elbolagens möjligheter att teckna tillsvidareavtal ja
Bensinskatten ska höjas nej
Bisfenol A ska förbjudas ja
CSN ska avvecklas ja
Datalagringsdirektivet ska upphävas ja
Det ska finnas fristående vuxenutbildning ja
Det ska vara möjligt att läsa upp betyg på komvux nej
Drift och underhåll av Sveriges järnvägar ska återregleras nej
Elever på SFI ska kunna ansöka om SFI-bonus ja
Elever ska kunna läsa in behörighet för högre studier på både gymnasiet och komvux ja
Elever ska kunna stängas av temporärt från grundskolan ja
Estetiska ämnen ska vara obligatoriskt på gymnasiet nej
EU ska få bestämma över snusets användning i enskilda länder nej
EU ska ha en gemensam asylpolitik ja
EU ska ha en plats i FN:s säkerhetsråd ja
EU ska kunna tvinga medlemsländer att ta emot flyktingar ja
EU ska verka för ett globalt klimatavtal ja
EU:s gemensamma jordbrukspolitik ska avregleras nej
EU:s handelssystem med utsläppsrätter ska omfatta fler verksamheter ja
Fas 3 ska avskaffas nej
Fildelning av upphovsrättsskyddat material för privat bruk ska vara tillåtet nej
Finansiella transaktioner ska beskattas nej
Fribeloppet ska avskaffas ja
Friskolor ska få gå med vinst ja
Från vilken årskurs ska elever ha betyg? åk 6
Förbud för lärare att bära heltäckande slöja nej
Förlängd skolplikt för elever som inte når målen ja
Förmögenhetsskatten ska återinföras nej
Försittning ska få användas i skolor ja
Förskolor med konfessionell inriktning ska få vara kvar ja
Förstatliga skolan nej
Försvaret ska vara alliansfritt ja
Försörjningskravet på invandrare för att tillåta anhöriginvandring ska skärpas nej
Gymnasiet ska vara obligatoriskt till 18 års ålder nej
Gårdsförsäljning av alkohol ska vara tillåtet ja
Halalslakt ska vara förbjudet ja
Hela eller delar av Vattenfall ska privatiseras ja
Homosexuella och hetrosexuella par ska ha samma möjligheter att skaffa barn ja
Hur lång ska utbildningen till fritidspedagog ska vara? 3 år
Hur lång ska utbildningen till förskolelärare ska vara? 3,5 år
Inför en europeisk miljödomstol ja
Inför en europeisk miniminivå för koldioxidskatt ja
Inför en gemensam koldioxidskatt i EU ja
Inför en könsneutral föräldraskapspresumtion ja
Inför en medborgarlön nej
Inför ett femte jobbskatteavdrag nej
Inför ett gemensamt europeiskt luftrum ja
Inför ett gemensamt pantsystem i EU ja
Inför parboendegaranti ja
Inrätta en europeisk integritetsombudsman ja
Inrätta en författningsdomstol ja
Invandringen ska minska nej
Kvinnor ska ha rätt till lagliga och säkra aborter ja
Kvotering ska kunna användas nej
Kärnkraften ska avvecklas ja
Kärnkraften ska byggas ut nej
Lag Om Valfrihetssystem inom äldrevården ska införas i alla kommuner ja
Lärare och förskollärare ska ha samma legitimation nej
Lärarnas löner ska kunna skilja sig mer ja
Lärlingsanställning ska bli en ny anställningsform ja
Maxlängden på lastbilar i EU ska öka ja
Minska biståndet till andra länder nej
Minska direktstödet till lantbrukare ja
Modersmålsundervisning ska vara en rättighet ja
Monarkin ska avskaffas nej
Nolltolerans mot mobbing ja
Nytillverkade bilar ska utrustas med alkolås ja
Obedövad kastrering av smågrisar ska förbjudas ja
Obligatoriska drogtester i skolan ska tillåtas ja
Papperslösa flyktingar ska ha rätt till betald vård ja
Patienter ska ha rätt till dödshjälp nej
Pelare 1 ska avskaffas nej
Rattfyllerister ska få hårdare straff ja
Sexuella handlingar som inte bygger på samtycke ska vara olagliga ja
Skapa en europeisk åklagarmyndighet nej
Skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer ska tillåtas ja
Skatten på pension ska sänkas ja
Skolk ska skrivas in i betyget nej
Skärp straffet för grova brott ja
Sommartid och vintertid ska avskaffas på EU-nivå ja
Sterilisering ska vara ett krav för könsbyte nej
Straffet för grovt vapenbrott ska höjas ja
Straffet för penningtvätt ska skärpas ja
Studiebidraget ska höjas ja
Sverige ska delta i fredsbevarande operationer ja
Sverige ska delta i NATO:s snabbinsatsstyrkor ja
Sverige ska gå med i NATO nej
Sverige ska gå ur EU nej
Sverige ska införa euro som valuta nej
Sverige ska verka för att dödsstraff ska avskaffas i hela världen ja
Sveriges bistånd ska uppgå till minst 1% av BNP ja
Taket i a-kassan ska höjas ja
Tiggeri ska förbjudas nej
Turkiet ska tillåtas gå med i EU ja
TV-avgiften ska betalas via skattesedeln ja
Tvångsäktenskap ska förbjudas ja
Utbildning på universitet och högskola ska vara avgiftsfri för utomeuropeiska studenter ja
Utländska studenter ska kunna söka arbetstillstånd efter examen ja
Vetorätten i FN för de permanenta medlemmarna ska tas bort ja
Vetorätten i utrikes- och säkerhetspolitiken ska avskaffas ja
Vårdnadsbidraget ska avskaffas nej
Värnplikten ska återinföras nej
Åldersgränsen för starta-eget-bidrag ska sänkas ja
Även förskola och gymnasium ska omfattas av Skapande Skola ja
Öka antalet platser inom yrkeshögskolan ja

Skapad av Rasmus Haglund (2013-10-21)

Skicka in feedback