Så här tycker partierna

Om frågorna och svaren

Svaren är i första hand baserade på partiprogram och partiernas hemsidor. I vissa fall har information hämtats från uttalanden i media och debatt. Se "Om tabellen" för mer information.

Läs mer

Vilket parti matchar dig?

Här finns det flera quiz att göra för att ta reda på vilka partier som passar dig bäst.

Testa dig nu!

Hetaste frågorna just nu

Kategorier

Skicka in feedback