Vi gör politik lättare

Partisk.nu är ett ideelt och politiskt oberoende initiativ för att göra Sveriges största partiers åsikter lättare att förstå. Vi samlar de viktigaste frågorna och presenterar svaren på ett överskådligt sätt.

Nya frågor och svar läggs in löpande, om du hittar ofullständig eller felaktig information så kan du i vissa fall ge förslag direkt på sidan, alternativt kontakta oss eller ansök om eget konto.

Antal frågor: 318, antal svar: 1189.

Vilket parti matchar dig?

Här finns det flera quiz att göra för att ta reda på vilka partier som passar dig bäst.

Testa dig nu!
Skicka in feedback